Бизнес услуги

Бизнес услуги

Малкият и среден бизнес трябва да работи не повече, а по-интелигентно, за да се развива на пазара. Днес тези компании имат сложната задача да изглеждат и работят професионално и да бъдат конкурентноспособни, оперирайки само с частица от бюджета на големите фирми.

Ние в KnowHowse помагаме на представителите на бизнеса да подобрят оперативната си ефективност чрез използването на нови технологии, да изгладят вътрешните си процеси и да модернизират бизнеса си рентабилно и да подобрят отношенията с клиентите си по иновативен начин.

Предизвикателства пред клиентите:

– автоматизиране на времеемки процеси

– увеличаване на продажбите

– оптимизация на ресурсите

– повишаване на удовлетвореността на клиентите

Услуги:

  • Прилагане и имплементация на иноватиции
  • Създаване на нови бизнес модели
  • Оптимизиране на двигателя на растежа
  • Създаване на стратегия за растеж
  • Оптимизация на преживяването на потребителя (user experience)

Подход:

За да можем да помогнем да разрешите вашите бизнес проблем, ние в KnowHowse се фокусираме върху вашия бизнес, индустрията в която оперирате и съществуващи добри практики в България и чужбина. Чрез този анализ, не само ще можем да ‘говорим на един език’, но и заедно да изградим план за действие. Вярваме, че не съществува проблем, който няма решение. За това при всеки проект сме отдадени на предизикателството да търсим лесно приложимо и иновативно решение, което да подпомогне вашия бизнес.